หวยออนไลน์คืออะไรและกำเนิดหวยออนไลน์

หวยออนไลน์ คือ การจำหน่ายสลากแบบเลข 2 ตัวหรือ 3 ตัว ด้วยเครื่องอัตโนมัติที่ดำเนินการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2517 มาตรา 5 ประกอบกับมาตรา 13 และมีการจัดสรรรายได้เพื่อให้เป็นไปตามความหมายของสลากกินแบ่ง โดยให้เป็นไปตาม มาตรา 22 ที่สำนักงานสลากกินแบ่ง ฯ ดำเนินการจัดสรรเงินรายได้จากการจำหน่ายร้อยละ 60 เป็นเงินรางวัล ร้อยละ 28 เป็นรายได้แผ่นดินและร้อยละ 12 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

กำเนิดหวยออนไลน์ หวยออนไลน์มีพัฒนาการผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง จุดเริ่ม คือ หวยออนไลน์เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้การโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัวของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในชื่อโครงการ “หวยบนดิน” ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เพื่อที่จะนำหวยใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดิน และเพื่อเป็นการนำรายได้จากการจำหน่ายมาใช้จ่ายในโครงการเพื่อสังคม โครงการออกสลากพิเศษนี้แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ คือ

ระยะที่ 1 จำหน่ายสลากพิเศษด้วยมือ (Manual) เริ่มจำหน่ายงวดแรกวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2546 และยุติการจำหน่ายในงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2549 รวมจำหน่ายไป 80 งวด ระยะที่ 2 จำหน่ายด้วยเครื่องอัติโนมัติ ปัจจุบันยังไม่เปิดให้มีการจำหน่าย ทั้งนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน 2549 รัฐบาลในขณะนั้นได้ส่งเรื่องโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความว่าถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ในวันที่ 16 พฤศิกายน 2549 คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าการออกสลากดังกล่าวถือเป็นการออกสลากกินรวบ เป็นผลให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยุติโครงการดังกล่าวทั้งหมดภายหลังที่มีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปี 2550 ในเดือนพฤษภาคม 2551 รัฐบาลโดยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่ายอัติโนมัติมาดำเนินการใหม่โดยปรับปรุงใช้แนวทางการจ่ายเงินรางวัลแบบผันแปรเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ต่อมาในเดือนธันวาคม 2552 มีคำสั่งยุบพรรคพลังประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนมกราคม 2553 รัฐบาลโดย นายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยกับการจำหน่ายสลากด้วยเครื่องจำหน่ายดังกล่าวมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมาในเดือนมิถุนายน 2554 คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการสอบสวน ฯ แล้วเสร็จมีความเห็นให้ดำเนินการโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว ด้วยเครื่องจำหน่าย
อัติโนมัติต่อไป


หน้าแรก

เริ่มต้นเล่นคาสิโนออนไลน์

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *